Эрхэм Зорилго

Монголчуудын коммунитиг манлайлан хөгжүүлэх, Монгол энртэпренуруудад зөвлөх, Монголчуудыг АНУ-н зах зээлд бизнес эрхлэх болон хөрөнгө оруулахад дэмжлэг үзүүлж тэднийг хамтран ажиллах боломжийг хөхүүлэн дэмжинэ. Мөн Монгол руу чиглэх Америкийн хөрөнгө оруулалтад бид туслана.

Blue Sky MGL LLC

T & S International Wholesale LLC

Make generosity part of your growth strategy. Don’t wait. Don’t wait until your stuff is selling or you’ve got enough of a cushion in your bank account. Don’t wait until you’ve got more time. Give now.

The Fire Starter Sessions by Danielle LaPorte

MACC: Entrepreneurial Learning

Everyone is an entrepreneur

Check out
 

HarvardX

Mongolian e-Knowledge Campus

 

Class2Go

Venture Lab

MIT Open

Coursera

Udacity

TED

Udemy

Khan Academy

duoLingo